• luciajuhasz

Los húngaros en Paraguay

A magyarok Paraguayban

La Asociación húngara en Paraguay existe desde 1936. Se tienen conocimientos que muchos años antes ya habían húngaros  radicados en Paraguay. Muchos aportaron su cultura y conocimientos. Nombramos algunos. La Música del Himno Nacional fue escrito por Francisco Debali, en húngaro Debály Ferenc József. Los planos del Palacio General o Palacio de los López, hoy Palacio de Gobierno, fueron trazados por el Ing húngaro Francisco Wissner de Morgenstern, contratado por el gobierno de Carlos Antonio López. 


A Paraguayi Magyar Szervezet 1936 óta létezik. Ismert, hogy már évekkel ezelőtt voltak magyarok Paraguayban. Közülük többen öregbítették a magyarok hírnevét. Néhányat említsünk közülük: a nemzeti himnusz zenéjét Debály Ferenc József komponálta. A kormány mai székhelyének tervrajzai  Wissner Ferenc nevét dicséri.


Entre los misioneros franciscanos y jesuitas, según algunos historiadores, también vinieron húngaros. Una imigración más numerosa, del que tenemos conocimiento, data de los años 30. Entre esos inmigrantes se distinguieron algunos, por sus aportes culturales, técnicos, industriales, etc. 


Néhány történész szerint, a ferencesekkel és a jezsuita misszionáriusokkal együtt érkeztek magyarok is. Az aktuális ismeretek alapján a következő tömeges bevándorlás a 30-as években történt. Ezek közül néhányat megkülönböztetnek a kulturális, műszaki, ipari hozzájárulásuk miatt.


Adan Kunos, artista pintor y escultor, llegó al Paraguay en el año 1931. Realizó murales, decoro templos, se dedicó  también a la docencia de la pintura. En el año 1937, se fundó en Lambaré la Escuela Rca de Hungría. Lleva ese nombre en agradecimiento al Sr. Adam Kunos quien donó el terreno y colaboró para edificarlo y equiparlo. La escuela existe hasta hoy.


Kunos Ádám festő és szobrászművész 1931-ben érkezett Paraguayba. Freskókat készített, templomokat díszített és a festészet elkötelezett oktatója volt. 1937-ben iskolát alapítottak Lambaréban, és Kunos Ádám érdeme, hogy ez a máig működő intézmény Magyarország nevét viseli. Ő adományozott földet és közreműködött az építésében valamint a felszerelésében is. 

Kunos Ádám en la imagen

En el año 1938 Jorge Horvath llega al Paraguay. Conocedor de la natación introdujo la técnica adecuada entre los nadadores, organizó torneos con la reglamentación internacional. Fundó la Federación paraguaya de tenis de mesa y la Federación paraguaya de natación. Tuvo un reconocimiento, en vida, del gobierno por sus aportes al deporte. Su profesión era proyectista y diseñador de interiores. Diseñaba y decoraba muebles de estilo. 


Horváth Jorge 1938-ban érkezett Paraguayban, aki tervező volt és belső építész, ezért elegáns bútorokat tervezett és dekorált. Az úszás kedvelője volt, aki bevezette a megfelelő technikát az úszók körében, valamit a nemzeti szabályoknak megfelelően szervezett versenyeket. Megalapította a Paraguayi Asztalitenisz Szövetséget és a Paraguayi Úszó Szövetséget. A kormány is elismerte a sporthoz való hozzájárulását. 


János Szalai está tocando el violín

El señor János Szalai, fue quien hizo conocer en el Paraguay los pisos de parquet. 

En los últimos años de la década de los años 30, llega el señor Istvan Daroczi, se establece en una quinta, en la cercanía de Asunción. Fue el pionero en comercializar el yogurt.


Szalai János volt az, aki megismertette paraguayiakkal a parkettát. 

A 30-as évek végén érkezett Daróczi István, aki a joghurt forgalmazásának úttörője volt. 

La familia Daróczi

El 31 de diciembre de 1949 llega el Dr. Arturo Nagy con su familia. Los aportes a la cultura en el Paraguay, del Dr. Nagy son muchísimas. Tanto El, como su Sra. Noemi Ferrai, Italiana, se dedicaron a la enseñanza de literatura, Artes, Latín, Italiano. El Dr. Nagy escribió libros sobre historia del Paraguay, entre otros. En los años 50, llegaron la gran mayoría de húngaros.


1949. december 31-én érkezik az országba Dr. Nagy Arturo a családjával. Dr. Nagy sok dologgal járult hozzá a paraguayi kultúrához. Az olasz feleségével, Ferrai Noemivel együtt az irodalom, művészet, latin és olasz tanításának szentelték az életüket. Dr. Nagynak megjelent néhány könyve is. Írt többek között Paraguay történelméről is.  

A magyarok többsége azonban csak az 1950-es években érkezett.


El Sr. Molnár Papp Zoltan, Ingeniero textil. Diseñaba los motivos de las telas y la combinación de colores. Muchos diseños tenían aires húngaros. Durante muchísimos años mantuvo un programa en la radio, LOS HÚNGAROS LIBRES, donde se hablaba de artes, cultura, historia se escuchaban músicas húngaras. 


Molnár Papp Zoltán textilmérnökként megtervezte az anyagok motívumait és színkombinációját. Sok tervezésében teret kapott a magyar motívumrendszer is. 

Több éven keresztül működött a “Szabad magyarok” nevezetű rádióműsor, ahol a magyar zene mellett, beszéltek a művészetről, kultúráról és történelemről.


El Ingeníero Dénes Tömböly, colaboró en diseñar iglesias, trazar planos etc., trabajo en el Ministerio de Obras públicas y comunicaciones, en el trazado y construcción de muchísimas rutas..


Tömböly Dénes mérnök templomok építésében vett részt. Dolgozott a Közművelődési És Kommunikációs Minisztériumban, ami által számos útvonal tervezésében és kivitelezésében vett részt.


Se radican en Areguá, la familia Stampf, fundan la primera y única fábrica de maniquíes, siendo hasta nuestros días los únicos en fabricarlos.

En el año 1993, es electo Presidente de la República un descendiente húngaro, El Ing. Juan Carlos Wasmosy. Gobierna el país hasta el año 1998.


A Strampf család Areguában alapította meg az ország első és máig egyetlen próbababagyárát. 

1993-ban magyar leszármazottat, Juan Carlos Wasmosyt választanak meg köztársasági elnöknek, aki 1998-ig irányítja az országot.

258 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo