• luciajuhasz

La aldea dividida por la mitad / A kettévágott falu

Después de que se firmó el tratado de Trianon en el 4 de Junio 1920, los ajustes fronterizos se sucedieron entre 1921 y 1923. Como resultado de los referéndums realizados en algunas ciudades y pueblos austriacos, estos pasaron a Hungría. A cambio Hungría renunció a 2 asentamientos. Somoskő - un pueblo pequeño- también logró trasladarse a Hungría, pero, es interesante que su castillo en la colina cercana se quedóen Czechoslovakia. En la frontera húngara eslovaca, se cortó la pequeña ciudad de Sátoraljaújhely por la mitad y el Danubio divide la ciudad de Komárom en dos países.

Miután a Trianoni békeszerződést 1920 június 4-én aláírtàk, a határkiigazítások 1921-1923 között zajlottak le. Néhány város és falu népszavazás eredményeképpen Ausztriahelyett Magyarországra került, cserébe viszont Magyarország lemondott 2 településről. Somoskő nevezetű kis falu is kiharcolta magának, hogy Magyarországra kerüljön, viszontérdekes, hogy a közeli dombon lévő vára már Csehszlovákiában maradt. A szlovákmagyar határon Sátoraljaújhely kisvárosát keresztül vágták, Komárom városát pedig a Duna választja két országra.


Por otro lado, el pueblo Szelmenc se encontraba en una situación más extraña, ya que ni una parte de la pequeña aldea permaneció en Hungría. La mitad de la aldea se pasó a la actual Eslovaquia y la otra a Ucrania, y la frontera divide la calle principal del pueblo.

Sin que los aldeanos abandonaran el pueblo, eran ciudadanos de 5 países. Hasta 1920 eran húngaros, luego checoslovacos, después nuevamente húngaros según la resolución de Viena, posteriormente soviéticos y hoy ucranianos. Es una historia triste para ellos, porque la frontera estaba estrictamente vigilada, con armas y perros. No pudieron cruzar al otro lado de la calle principal durante 60 años, ni podían ver a través el otro lado de la calle.


Viszont ezektől is furcsább helyzetbe a Szelmenciek kerültek, mivel a kis falucska egyrésze sem maradt Magyarországon. A falu egyik fele a mai Szlovákiába a másik pedigUkrajnába került, a határ pedig félbevágja a falu főutcáját.

Anélkül, hogy a lakók elhagyták volna a falut, 5 ország állampolgárai voltak- 1920ig magyarok, aztán csehszlovákok, később megint magyarok a bécsi döntés értelmében, aztán szovjetek és ma ukránok. Szomorú történet az övék, mert a határt szigorúan őrizték, fegyverekkel és kutyákkal. 60 évig nem mehettek át a főutca másik oldalára, és át semláttak.


Sucedió que una niña visitó a su abuela en el momento del problema y ya no podía volver a su casa, solo 2 semanas después, con un permiso especial. O que la novia tuvo que caminar hasta el alambrado de púas con su pareja, para presentarle a sus padres. Mientras trabajaban en el campo, le cantaban a la familia, que quedo al otro lado, para decirles que uno de sus parientes había muerto. U ocultaron los mensajes bajo las alas de los patos nadando en el agua. Por eso, muchos compraron binoculares para ver los funerales al otro lado de la colina cercana.


Megtörtént, hogy egy kislány épp rosszkor ment át a nagymamához, és nem tudott márhazamenni, csak 2 héttel később, külön engedéllyel. Vagy hogy a menyasszonynak a szögesdróthoz kellett sétálnia a párjával, hogy megmutassák magukat a szüleinek. Míg a földeken dolgoztak, énekelve tudatták a családdal hogy meghalt egyik rokonuk, vagyvízen leúszó kacsák szárnyai alá rejtették az üzeneteket. Ezért sokan vettek távcsövet, hogy a közeli dombról lássák a másik oldalon levő temetéseket.


En el 2005, la frontera para el tráfico peatonal se abrió aquí. Por lo tanto, los que están cerca de la frontera eslovaca, ahora pueden ir a comprar pan a la despensa con un pasaporte, porque está más cerca y porque es mucho más barato.

2005-ben nyitották meg a határt a gyalogos forgalomnak. Így a szlovák határ közelébenlévők már útlevéllel mehetnek bevásárolni a kisboltba kenyérért, mert közelebb van, ésmert sokkal olcsóbb.

7 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo