• luciajuhasz

2. Parte de los viajeros húngaros - Almásy László

2. Rész- Magyar utazók - Almásy László


A 2020 július 24-én megrendezett előadás a magyar utazókról szólt. Miután a cikk első részében bemutattuk Vámbéry Ármin életét. Most pedig Ázsiából Afrikába utazva megismerkedhetünk Almásy László munkásságával.


La presentación el 24 de Julio 2020 trató sobre los viajeros húngaros. En la primera parte del artículo pudimos familiarizarnos con la vida de Ármin Vámbéry. Ahora, en la segunda parte, dejando Asia atrás, viajamos al África para conocer el trabajo de László Almásy.


Az oscar díjas Angol beteg című film által a világ egyik legismertebb magyarjává vált. Ő volt az, aki annak idején bizonyította a világnak, hogy az nem mindig úgy nézett ki, mint ahogy ma ismerjük. Az volt az álma, hogy megtalálja az eltűnt perzsa hadsereget a siva oázisban. Almásy, aki autóversenyzőként is hírnevet szerzett, egy Steyr autóval Alexandriából kiindulva a Nílus mentén Kartúmig jutott, majd átkelt elsőként a Núbiai- és a Berber-sivatagon. A vállalkozás nagy visszhangot keltett. A következő évben Almásy kockázatos utat tett a Keleti-Szaharában, ahol 700 km-es úton járta be Abu Moharig homokdűne-birodalmát.


László Almásy, se convirtió en uno de los húngaros más conocidos del mundo, a través de la película “el paciente inglés”, ganadora de 9 Oscars. Él fue quien le demostró al mundo que no siempre se veía como lo conocemos hoy. Su sueño era encontrar al ejército persa desaparecido en el oasis de Siva. Almásy, quien también ganó su fama como piloto de autos, llegó hasta Jartum partiendo desde Alejandría a lo largo del Nilo con un auto Steyr, siendo el primero en la historia en cruzar los desiertos nubios y bereberes. Dicha hazaña tuvo gran eco. Al año siguiente, Almásy, realizó un arriesgado viaje al Sáhara Oriental, dondehizo un recorrido de 700 km en las dunas de arena hasta Abu Mohar.


A Líbiai sivatagban a Gilf fennsíkon keresi a legendás Zarzura oázist. A legenda úgy tartotta, hogy létezik egy oázis, aminek a helyét senki nem ismeri, csak egy fajta madár, aki az oázisra repül élelemért és vízért. Az olasz és angol expedíciók előtt akad rá az oázisra a magával vitt repülőgépével 1932-ben. A sziklabarlangban 7-8 ezer éves neolitikumi ember keze nyomát őrzik a sziklaodúkra festett állat és növény-ábrázolások. Ez bizonyította, hogy valaha növényzet zöldellt a kietlen pusztában. Almásy felfigyelt az úszó emberekre, és bizony úszni csak ott lehet, ahol víz van, azonban ma a Nílus, ami a legközelebbi vízfolyás, csaknem ezer kilométeres távolságra található.


En el desierto de Libia, en la meseta de Gilf, buscaba el legendario oasis de Zarzura. La leyenda dice que hay un oasis cuya ubicación nadie conoce, solo existe una especie de pájaro que vuela hacia el oasis, en busca de comida y agua. Encontró dicho oasis en 1932, volando en su avión, antes de las expediciones italianas e inglesas. En la cueva de roca, encontro huellas de las manos del pueblo neolítico de 7-8 mil años de antigüedad. Estos se conservan mediante representaciones de animales y plantas pintadas en las mismas. Esto demostró que hubo alguna vez en el desierto árido vegetación verde. Almásy se dio cuenta que la gente nadaba, y solo se puede nadar donde hay agua, pero hoy el Nilo, que es el curso de agua más cercano, está a casi mil kilómetros de distancia.


Almásy adott hírt elsőként a magyarábokról, akiknek őseit elso szulejman idejeben, a mohácsi csata utan a törökök hurcolták el Magyarországról. A Nílus egyik szigetén bukkant a magyarábok képviselőire, akik nagy szeretettel, rokonként fogadták.

Az ő nevéhez fűződik a második világháború egyik legizgalmasabb titkos akciója, a Salaam-művelet, amikor 1 hónap alatt összesen mintegy 5600 kilométer hosszú, lakatlan, víztelen sivatagi utakon kellett 2 német hírszerzőt átjuttatta az angol vonalak mögé. A májusban – mintegy 50 °C-os forróságban – lebonyolított akció csodával határos módon sikerült. A félezres brit különítmény csak 1-2 napos késéssel követte a nyomukat.


Almásy, fue el primero en informar sobre la tribu de los húngaros, cuyos antepasados fueron capturados y llevados de Hungría por los turcos en la época del primer Solimán, después de la Batalla de Mohács. Descubrió a los representantes de esa etnia húngara en una de las islas del Nilo, donde fue recibido por ellos con cariño y le trataron como pariente.


Az I. világháború idején Almásy László katonai szolgálatot teljesített az orosz, majd az olasz fronton a légierőhöz csatlakozik. A talpraesettségének és jó helyzetfelismerésének köszönhetően érmekkel jutalmazzák az akcióit. Egy alkalommal például, a 10-szeres túlerőben lévő oroszokat visszaveri minimális veszteséggel.


Durante la Primera Guerra Mundial, László Almásy sirvió en el ejército de las fuerza aéreas húngaras. Combatio contra los rusos y luego en el frente italiano. Gracias a su viveza y buena percepción, sus acciones fueron recompensadas con medallas. En una ocasión, por ejemplo, vence a los rusos, que eran 10 veces superiores, y con una cantidad mínima de baja.


Almásy, aki autóversenyzőként is hírnevet szerzett, egy Steyr autóval Alexandriából kiindulva a Nílus mentén Kartúmig jutott, majd átkelt elsőként a Núbiai- és a Berber-sivatagon. A vállalkozás nagy visszhangot keltett. A következő évben Almásy kockázatos utat tett a Keleti-Szaharában, ahol 700 km-es úton járta be Abu Moharig homokdűne-birodalmát.


Almásy, quien también ganó su fama como piloto de autos, llegó hasta Jartum partiendo desde Alejandría a lo largo del Nilo con un auto Steyr . Fue el primero en la historia en cruzar los desiertos nubios y bereberes. Dicha hazaña tuvo gran eco. Al año siguiente, Almásy realizó un arriesgado viaje en el Sáhara Oriental, donde recorrió 700 km, en las dunas de arena hasta Abu Mohar.


Megtapasztalja, hogy hogyan lehet életben maradni- tekintettel arra h nincs benzinkút, víz, vagy hogy mit szükséges vagy szükségtelen magával vinnie, mert egyébként ott maradhatnak. Később Almásy kapcsolatba került az egyiptomi uralkodóház számos tagjával. Kitűnő kapcsolatteremtőként támogatókat szerzett a legvagyonosabb egyiptomi körökből, mert ők is felismerték, hogy a munkája Egyiptom földrajzi megismerését szolgálja, és nagy stratégiai jelentőséggel bírnak az adatok.


El experimento y aprendio, como sobrevivir - teniendo en cuenta que no hay estación de servicio, agua, viendo qué es lo imprescindible para llevar o no, porque de lo contrario pueden quedarse varados allí. Más tarde, Almásy entró en contacto con varios miembros de la dinastía gobernante egipcia. Gracias a su excelente capacidad de crear contactos, ganó auspiciantes provenientes de los círculos más ricos de Egipto quienes reconocieron que su trabajo era importante para el conocimiento geográfico de Egipto y que los datos eran valiosos del punto de vista estratégico.


Abban az időben az afrikai kontinens legnagyobb feltérképezetlen területe a Líbiai-sivatag volt. Ennek az a magyarázata, hogy a kétmillió km²-es térség víznyerőhelyei nagyobb, vagy alig kisebb távolságra vannak, mint amennyit a teve egy ivással megtenni képes. Ebben a Líbiai sivatagban a Gilf fennsíkon keresi a legendás Zarzura oázist. A legenda úgy tartotta, hogy létezik egy oázis, aminek a helyét senki nem ismeri, csak egy fajta madár, aki az oázisra repül élelemért és vízért. Az olasz és angol expedíciók előtt akad rá az oázisra a magával vitt repülőgépével 1932-ben.


En aquella época, la mayor región inexplorada en el continente africano era el desierto de Libia. Esto se explica por el hecho de que los sitios de extracción de agua en el área de dos millones de km² ,están a una distancia mayor o ligeramente menor que la que puede recorrer un camello sin necesidad de tener que beber agua nuevamente. En este desierto de Libia, en la meseta de Gilf, busca el legendario oasis de Zarzura. La leyenda dice que hay un oasis cuya ubicación nadie conoce, solo existe una especie de pájaro que vuela hacia el oasis en busca de comida y agua. Encontró dicho oasis en 1932 volando en su avión, antes de las expediciones italianas e inglesas.


Azonban sajnos benzinhiány következtében vissza kellett fordulnia, még mielőtt az oázis földjére léphetett volna, és csak a következő évben tud visszamenni, addigra azonban egy korábbi társa megelőzte, és az oázis két völgyét bejárta és föltérképezte, Almásynak már csak a harmadik völgy jutott. Ez az expedíció pedig mégis élete legnagyobb sikerét hozta. A sziklabarlangban 7-8ezer éves neolitikumi ember keze nyomát őrzik a sziklaodúkra festett állat és növény-ábrázolások. Ez bizonyította, hogy valaha növényzet zöldellt a kietlen pusztában. Almásy felfigyelt az úszó emberekre, és bizony úszni csak ott lehet, ahol víz van, azonban ma a Nílus, ami a legközelebbi vízfolyás, csaknem ezer kilométeres távolságra található.


Desafortunadamente, debido a la falta de gasolina, tuvo que regresar antes de poder aterrizar en la tierra del oasis. Solo pudo regresar al año siguiente, pero para entonces su antiguo compañero se le adelantó y cartografió los dos valles del oasis; a Almásy sólo le quedó el tercer valle. Sin embargo, esta expedición trajo el mayor éxito de su vida. En la cueva de roca, encuentra huellas de las manos del pueblo neolítico de 7-8 mil años de antigüedad se conservan mediante representaciones de animales y plantas pintadas en las mismas. Esto demostró que hubo alguna vez en el desierto árido vegetación verde. Almásy se dio cuenta que la gente nadaba, y solo se puede nadar donde hay agua, pero hoy el Nilo, que es el curso de agua más cercano, está a casi mil kilómetros de distancia.


Almásy adott hírt elsőként a magyarábokról, akiknek őseit elso szulejman idejében, a mohácsi csata után a törökök hurcolták el Magyarországról. A Nílus egyik szigetén bukkant a magyarábok képviselőire, akik nagy szeretettel, rokonként fogadták.


Almásy fue el primero en informar sobre la tribu de los húngaros, cuyos antepasados fueron capturados y llevados de Hungría por los turcos en la época del primer Solimán, después de la Batalla de Mohács. Descubrió a los representantes de esa etnia húngara en una de las islas del Nilo, donde fue recibido por ellos con cariño y le trataron como pariente.


Elkezdődik a II. Világháború. A németek pedig külön kérték, hogy Almásyt vezényeljék a német hadsereghez Afrikába. Ez a kikérő rendkívüli presztízst jelentett, hiszen a németek nem szenvedtek létszámhiányban, de olyan szakemberre volt szükségük, aki a sivatagot kiválóan ismeri. Almásy pedig szívesen vállalkozott, mert szerette volna tovább kutatni az eltűnt perzsa hadsereget.


Comienza la Segunda Guerra Mundial, y los alemanes solicitaron específicamente que Almásy fuera a comandar al ejército alemán en África. Esta solicitud significó un prestigio extraordinario, ya que no eran carentes de personal, pero necesitaban un especialista que conociera el desierto de manera excelente. Y Almásy aceptó con agrado, porque quería continuar investigando sobre el ejército persa desaparecido.


Az ő nevéhez fűződik a második világháború egyik legizgalmasabb titkos akciója, a Salaam-művelet, amikor 1 hónap alatt összesen mintegy 5600 km hosszú, lakatlan, víztelen sivatagi utakon kellett 2 német hírszerzőt átjuttatta az angol vonalak mögé. A májusban – mintegy 50 °C-os forróságban – lebonyolított akció csodával határos módon sikerült. A félezres brit különítmény (Bagnold vezetésével) csak 1-2 napos késéssel követte a nyomukat.


A su nombre, se agrega, la mas emosionante operación secreta durante la Segunda Guerra Mundial, de la que formo parte. Durante un mes, recorrio aproximadamente 5.600 km de caminos desiertos, deshabitados, sin agua, para pasar a 2 agentes de inteligencia alemanes hasta detrás de las líneas inglesas. La acción, que tuvo lugar en mayo, con 50 °C, tuvo un éxito milagroso, ya que destacamentos de 500 mil británicos, quienes seguían su huella, (liderados por Bagnold), estaban siempre con un retraso de 1-2 días.
Az angolnak álcázott német csapat többször került életveszélybe, viszont

Almásy páratlan leleményességgel győzte le a sivatag akadályait. Megtörtént például, hogy az elhagyott brit gépjárművek benzinnel tele tankjából pótolta a hiányzó üzemanyagot. Majd az olajtartályba különböző mennyiségű homokot szórt, hogy miután az angol kocsikba töltik őket, a motorok ne egyszerre álljanak le. Elképzelhető, mit éreztek a britek, amikor járműveik 10-20 km megtétele után, egymás után válltak használhatatlanná.


El equipo alemán, disfrazado de inglés, estuvo en peligro de muerte varias veces.

Almásy superó los obstáculos del desierto con un ingenio sin igual. Sucedió, por ejemplo, que repuso el combustible perdido extrayendo de los tanques de gasolina llenos de vehículos británicos abandonados. Luego agregó ciertas cantidades de arena del desierto en los motores de los carros ingleses para que se detuvieran en distintos momentos. Uno puede imaginar cómo se sintieron los británicos cuando sus vehículos quedaron inutilizables uno tras otro después de 10-20 km.


Amikor pedig a szomjhalál küszöbén álltak, Almásynak eszébe jutott, hogy hol helyezett el egy biztonsági vízdepót 10 éve. Amikor a társainak megemlítette, azt hitték, hogy parancsnokuk csak lelket akar önteni beléjük. Viszont csodával határos módon, rövid keresgélés után megtalálták a tartályokat, és a víz még iható volt. A titok nyitja az, hogy a kannákat jól le kell zárni, és ha nem éri őket levegő, akkor nem buggyannak meg.


Cuando estaban al borde de la muerte por la sed, Almásy recordó dónde había colocado un depósito de agua de seguridad 10 años atrás. Cuando se lo mencionó a sus compañeros, pensaron que su comandante solo quería alentarles. Sin embargo, milagrosamente, después de una breve búsqueda, encontraron los tanques y el agua todavía era potable. El secreto es que los tanques deben estar bien cerrados, y si no están expuestos al aire, no se pudren.


Végül pedig, Almásy a Kharga-oázisban egy angol–egyiptomi katonai ellenőrzőpont tagjait megtévesztve nyert egérutat az őket kereső brit járőrök elől.


Finalmente, Almásy, al engañar a los miembros de un puesto de control militar anglo-egipcio en el oasis de Kharga, logró escabullirse de las patrullas británicas que los buscaban.


A II. Világháború után a népbíróság perbe fogta, de semmilyen háborús bűncselekményt nem ismert el. Kétszer mentették fel, először a neves orientalista, Germanus Gyula tanúvallomásának köszönhetően, másodszor pedig az egyiptomi barátja, Faruk egyiptomi király unokatestvére segítségével.


Después de la Segunda Guerra Mundial, fue procesado por el Tribunal Popular, pero no admitió ningún crimen de guerra. Fue absuelto dos veces, primero gracias al testimonio del famoso orientalista Gyula Germanus, y luego, con la ayuda de su amigo egipcio, el primo del rey Faruk de Egipto.


6 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo