• luciajuhasz

1. Parte de los viajeros húngaros - Ármin Vámbéry

1. Rész - Magyar utazók - Vámbéry Ármin

Pénteken, 2020. Július 24-én 3. Alkalommal került sor a Mendózai főszervezésű forgószínpadra, amire ez alkalommal a Paraguayi Magyar egyesület előadásában került sor. Az este során röviden bemutatásra került az egyesület és említésre kerültek a neves helyi magyarok, akik öregbítették a magyarok hírnevét. Ezután került sor az estefő témájára, a magyar utazókra. A hallgatóság megismerkedhetett Vámbéry Ármin munkásságával, Almásy László életével és Teleki Sámuel kalandjaival.

El viernes, 24 de Julio de 2020, fue la tercera edición de las presentaciones organizadas por la Asociación húngara de Mendoza, la ejecución correspondio a la Asociación Húngara de Paraguay.

Al inicio del evento, se presentó brevemente la asociación y se menciono algunos húngaros, que aportaron su cultura y conocimientos en el Paraguay. Luego, se habló sobre los viajeros húngaros, que dejaron sus huellas en la historia. Los participantes tuvieron la oportunidad de familiarizarse con el trabajo del Ármin Vámbéry, la vida de László Almásy y las aventuras de Sámuel Teleki.



Most pedig három különböző cikkben egy-egy utazót mutatunk be. Az első részben Vámbéry Ármin életéről és hihetetlen kitartásáról lesz szó:


Ahora, presentaremos estos viajeros en 3 diferentes artículos. La primera parte trata sobre la vida y la increíble perseverancia de Ármin Vámbéry:


Ármin Vámbéry az a tudós volt, akit egyszerre tiszteltek a nyugati és a keleti világ központjaiban is. Bejáratos volt az angol királyi udvarba és a török szultán palotájába egyaránt. A nemzetközi elismertségnek örvendő tudós dervisruhában - ami mohamedán szerzetest jelent- zarándokolt el Teheránig, annak ellenére, hogy egyik lába gyerekkorától béna volt. Középázsiát az oroszok és az angolok is gyarmatosítani akarták. Ez ellen úgy védekeztek az itteniek, hogy lezárták a területet, és bárkit, aki gyanús volt, tehát fehér ember, azt kivégeztek.

Ármin Vámbéry, fue un científico muy respetado, al mismo tiempo en los paises, tanto del oriente como del occidende. Tenía acceso a la corte real inglesa y también al palacio del sultán turco. El científico internacionalmente reconocido, hizo una peregrinación a Teherán en un traje derviche (monje mahometano), a pesar de la dificultad de tener una de sus piernas paralizada, desde la infancia. Tanto los rusos como los británicos querían colonizar Asia Central. Los lugareños se defendieron cerrando el área y matando a cualquiera que fuera sospechoso, es decir un hombre blanco.


A hosszú útjának első állomása Konstantinnápoly. Ide 1857-ben érkezik, és négy évet marad. Először nyelvtanár majd Husseim Daim pasa fiának nevelője lesz, aki a szultán után a második legmagasabb pozíció. Ez a pozíció azért volt fontos, mert így az összes török és mohamedán szokást, és ennek a világnak a sajátosságait a legkiválóbb helyen sajátította. Látta a mindennapjaikat és életvitelüket. Azt, hogy hogyan imádkoznak, beszélnek, étkeznek. Így álruhában eljátszhatta, hogy derbis, de ha a helyzet úgy kívánta, azt is tudta, hogy hogyan beszél egy török vezető. Itt tartózkodása során számos tanulmányt ad ki a magyarok eredetéről a török források alapján, és kiad egy török német szótárt is.


La primera parada durante su largo viaje, es Constantinopla. Llega allí en 1857 y permanece durante cuatro años. Primero es profesor de idiomas y luego, se vuelve el educador del hijo de Pasha Husseim Daim, quien ocupaba el segundo puesto más importante después del sultán. Este puesto es importante, porque de esta manera aprendió todas las costumbres turcas y mahometanas en la sociedad más refinada. Él vio el estilo y la vida cotidiana de ellos. Cómo rezan, hablan y comen. Así podría actuar como derviche disfrazado, pero si la situación lo requería, también sabía cómo hablaba un líder turco. Durante los años en Constantinopla, publicó varios estudios sobre los orígenes de los húngaros, basados en fuentes turcas, y también publicó un diccionario turco - alemán.


Hosszú útját végül Rasid Effendi álnéven kezdi meg, szunnita dervisnek öltözve. Teheránig jutott el, majd tesz egy kitérőt Shirázig. Utána csatlakozik egy Mekkából hazatérő zarándokcsoporthoz, és velük a kaszpi tenger partján megy végig, átutazzák Közép-Ázsia sivatagjait, míg végül 1863-ban megérkeznek Khivaba. Buharán Keresztül pedig Samarkandba, ahol visszafordul és Isztambulba megy.

Keleti útja első eset volt arra, hogy egy európai ellátogasson ezekre a területekre, és innen élve térjen haza, rendkívüli információknak a birtokában. A tapasztalatai azért is voltak nagyon értékesek, mert még az orosz megszállás előtt láthatta az érintetlen területeket. Tudós orientalista, egyetemi oktató volt, aki a kutatásai alapján nem értett egyet, a Magyar Tudományos Akadémia finnugor elméletével, mivel ő a magyarok török eredetét vallotta.


Finalmente, emprende su largo viaje bajo el seudónimo de Rasid Effendi, vestido como un derviche sunita. Llegó a Teherán y después desvió hacia Shiraz. Luego se une a un grupo de peregrinos que regresan de La Meca y viaja con ellos a lo largo de las costas del Mar Caspio, pasando por los desiertos de Asia Central, hasta llegar finalmente a Khiva, en 1863. A través de Buhara va a Samarcanda, de dónde vuelve a Estambul.

Ese viaje hacia el Este, fue un suceso, era el primer europeo que visitaba esas regiones y regresaba vivo a su casa; contando con informaciones extraordinarias en su poder. Su experiencia también fue muy valiosa, ya que pudo ver las áreas vírgenes antes de la ocupación rusa.

Fue un erudito orientalista, un profesor universitario que, sobre la base de su investigación, no estaba de acuerdo con la teoría “finnugor” de la Academia de Ciencias de Hungría, ya que profesaba el origen turco de los húngaros.


Mivel otthon nem mutattak különösebb érdeklődést iránta, 1865-ben Angliába utazott, ahol kitüntető fogadtatásban és elismerésben részesítették. Kiadja a Travels in Central Asia című írását, ami a lopva írogatott kis jegyzetei alapján készült.


Como en su país no se demostró ningún interés particular hacia él, viajó a Inglaterra en 1865, donde fue recibido con un reconocimiento honorable. Publicó el escrito “Viajes en Asia Central”, basado en sus pequeñas notas hechas a escondidas.


Ki is volt tehát Vámbéry?

Tudós orientalista, egyetemi oktató, aki a kutatásai alapján nem értett egyet, a Magyar Tudományos Akadémia finnugor elméletével, mivel ő a magyarok török eredetét vallotta.


Entonces, ¿quién era Vámbéry?

Fue un erudito orientalista, un profesor universitario que, sobre la base de su investigación, no estaba de acuerdo con la teoría “finnugor” de la Academia de Ciencias de Hungría, ya que profesaba el origen turco de los húngaros.



7 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo